Wat voor diensten bied Live your life - Jobcoaching aan.


Diensten

Durf samen met mij jouw brug te bouwenUWV trajecten

De UWV heeft verschillen trajecten

Modulaire dienstverlening

(Activeringstrajecten) Deze diensten vanuit de UWV zijn speciaal bedoelt voor mensen met een Wajong, WIA, WW of Ziektewetuitkering. Het modulair traject is bedoeld voor mensen die lang thuis hebben gezeten en weer opnieuw willen meedraaien in de maatschappij. Het traject is bedoeld om jou weer in beweging te krijgen. In het Modulair traject ben je nog niet klaar voor Werkfit of naar het Naar Werk traject.

 

Werkfit

Het Werkfit traject duurt maximaal 18 maanden. Hierin ga ik samen met jou stappen ondernemen, om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt. In dit traject ga je een aantal uren per dag weer aan het werk. Je gaat in dit traject weer werkervaring op doen, en daarnaast je zelfvertrouwen weer opbouwen in het werkveld. Ik zal je hierbij ondersteunen, door middel van individuele gesprekken op kantoor, maar daarnaast zal ik met regelmaat jouw werkplek bezoeken om samen met jou en de werkgever je doelen af te stemmen.

 

Naar Werk traject

Dit traject is bedoeld voor mensen die een ZW-uitkering ontvangen of een AG- uitkering hebben vanuit de UWV. Daarnaast beschikken deze deelnemers over een arbeidsvermogen. Het Naar Werk traject duurt maximaal 9 maanden.  Het doel van het Naar Werk traject is; het vinden van nieuw passende duurzaam werk waarin je de kans tot uitval verkleind.

Wil je één van deze trajecten vanuit de UWV  via Live your life – jobcoaching. Meld je dan aan voor de re-integratiediensten aan bij de UWV en neem contact met mij op via onderstaande link:

liveyourlife-jobcoaching@hotmail.com

Trajecten vanuit de gemeente.

Heb je een uitkering via de gemeente:

Dan is de gemeente verantwoordelijk voor je re – integratie traject. De gemeente bied je dan voorzieningen zoals scholing, werk of begeleiding trajecten aan. Als de gemeente je een traject aan biedt, dan ben je verplicht om hiermee aan de slag te gaan. Vanaf het moment dat je een bijstandsuitkering aanvraagt, moet je alles aan doen om betaald werk te vinden en te behouden. Het kan zijn dat je al lang niet meer hebt gewerkt, door ziekte of door andere omstandigheden. De gemeente stelt dat je dan verplicht bent om te re- integreren. De gemeente kan je hierbij helpen door een jobcoach aan te stellen. Ik kan jou dan ondersteunen in het vinden van een passende werkplek, of scholingstraject aan te bieden.

Scholingstrajecten

Jobcoach trajecten

Jobcoach trajecten:

Als jobcoach ben ik zowel voor jou als medewerker, als voor een werkgever inzetbaar. Mijn taak als jobcoach is, jouw ondersteunen in je werktraject.  Ik heb individuele gesprekken met jou, maar kom regelmatig ook bij jouw werkgever langs. Om samen te kijken hoe jouw traject verloopt. En waar je nog ondersteuning in nodig hebt, om je werk goed en langdurig vol te kunnen houden.Website links: